Amalan yang sangat mudah atau ringan, namun mendapat pahala yang sangat besar

Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qadir tidak ada yuhyi wa yumit nya dibaca 100 kali maka nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 100 kali dalam sehari maka sama saja ia mendapatkan pahala setara dengan memerdekakan 10 hamba sahaya tentu hamba sahaya sekarang kalau kita hitung paling murah kalau saya dapatkan dari yayasan di saudi itu 10.000 real berarti kalau 10 itu sama dengan 100.000 real sama dengan dia bersadaqah dengan 300juta dituliskan untuknya 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 keburukan dan ia mendapatkan perlindungan dari saiton pada hari itu sampai petang serta tidak ada seorangpun yang datang dengan membawa yang lebih baik daripada yang dia kerjakan pada hari kiamat kecuali orang yang melakukan yang sama atau lebih.

As found on Youtube